NUOSTATAI
 • I. 1969 metais Nevarėnuose pastatyti nauji tipiniai erdvūs kultūros namai.

 • II. 1970 metais kultūros namų salėje pradėti rodyti kino filmai.

 • III. 1999 m kultūros namų saviveiklininkai koncertavo Šveicarijos federacinėje respublikoje Ciuriko kontono Altersvilio miestelyje.

 • IV. 2000 metais mėgėjų teatras vaidino Latvijoje

 • V. 2002 metų liepos mėnesį Nevarėnų miestelis ir parapijos bažnyčia šventė 405 metų jubiliejų ,šiai datai įsigyta miestelio heraldika (herbas ir vėliava),o šventės metu  apsilankė ir Lietuvos respublikos prezidentas Valdas Adamkus.

 • VI. 2002 metais.Tarptautinis festivalis „Nevarėnams-405“. Užmegzti bendradarbiavimo kontaktai su Lenkijos, Čekijos meno mėgėjų kolektyvais.

 • VII. 2003 metais festivalis „Europos dienos – kaime“. Nauji bendradarbiavimo kontaktai su užsienio :Estijos, Latvijos meno mėgėjų kolektyvais.

 •  VIII. 2004 metais kultūros namams suteiktas savarankiškos organizacijos juridinis statusas. Iš kultūros namų pavadinimo keičiamas į kultūros centro pavadinimą.

 • IX. 2005 metais įteikta nominacija „Geriausiai dirbantis kaimo kultūros centras- Lietuvoje“. Lankosi Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas.

 • X. Šilaunės miškelyje atkurta pramogų aikštė , pastatyta nauja vasaros estrados scena.

 • XI. 2007 metais. Vidutinio a. Tautinių šokių kolektyvas koncertuoja Lenkijoje- Minsk Mazoweski mieste.

 • X. 2007 metais. Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Latvijos respublikos, Saldų rajono Druvos miestelio meno mėgėjų kolektyvais.

 • XII. 2008 metais. Buožėnų kultūros centras prijungiamas prie Nevarėnų kultūros centro.

 • XIII. 2008 metais jaunimo tautinių šokėjų šokių kolektyvas dalyvauja pasaulio lietuvių dainų šventėje“Amžių sutartinė“

 • XIV. 2010 metais. Įvyksta Nevarėnų kultūros centro pastato rekonstrukcija.

 • XV. 2010 metais kultūros centro direktorius apdovanojamas Kultūros ministerijos premija už aktyvią kultūros centrų veiklą.

 • XVI. 2010 metais startuoja tarptautinis projektas Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo programa per sieną „Inovatyvi kultūra“.

 • XVII. 2011 metais kraštiečių šventė „Sugrįžę pasisvečiuoti į namus‘, kurios metu nominuojami 3 žmonės Nevarėnų krašto Garbės piliečiais.

 • XVIII. 2011 metais užmezgami kultūriniai mainai su Rusijos federatyvinės respublikos Kaliningrado srities Sovietsko krašto dainų ansambliu „Slavianskij krug“.

 • XIX. 2013 metais Mėgėjų teatras dalyvauja  3 dienų tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje Limbažu Latvijos respublikoje.

 • XX. 2014 metais Mėgėjų teatras dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Čia mano namai“ teatro dienoje „Dyvų dyvai“.

 • XXI. 2014 metais jaunimo tautinių šokėjų šokių kolektyvas dalyvauja pasaulio lietuvių dainų šventėje „Čia mano namai“.

 • XXII. 2014 metais mėgėjų teatras LLKC apdovanotas „Tegyvuoja teatras“ diplomu , skiriama nominacija „Ryškiausias miestelio, kaimo suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėjas“.

 • XXIII. 2015 metais antrą kartą paskelbti Nevarėnų krašto Garbės piliečiai.

 • XXIV. 2015 metais kaimo kapelos „Trūkt už vadžių“ koncertai Lenkijos respublikoje Kwydzeno ir Sztum miestuose.

 • XXV. 2015 metais kultūros centro direktorius KCA apdovanotas nominacija Auksinis feniksas.

 • XXVI. 2016 metais kaimo kapelos „Trūkt už vadžių“ koncertai Lenkijos respublikoje Kwydzeno, Sztum ir Rijevos miestuose.

   Kultūros centro veikla daugiafunkcinė, skirta visų amžiaus grupių žmonėms. Kultūros centro meno mėgėjų  kolektyvai  dalyvauja pasaulio lietuvių dainų šventėse-Vilniuje. Skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas. Organizuojami tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai, rajoniniai ir vietiniai įvairaus pobūdžio renginiai. Meno mėgėjų kolektyvai koncertuoja užsienyje ,respublikoje, regione, rajone, vietoje. Kultūros centro veikla daugiafunkcinė, skirta visų amžiaus grupių žmonėms.