Recent Posts

Archive

Tags

Nevarėnų kultūros centro auksinis jubiliejus 50m.

Spalio 25-ąją Nevarėnų kultūros centras paminėjo 50 metų sukaktį. Renginyje dalyvavo, buvo pasveikinti ir patys gražių žodžių bei dovanų negailėjo šios įstaigos darbuotojai, saviveiklininkai, rėmėjai, kolegos iš aplinkinių rajonų, svečiai iš Latvijos, Nevarėnų seniūnė Vilma Šakienė. Kultūros bendruomenės pasveikinti atvyko Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė. Nevarėnų kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta pasidžiaugė, kad 1969 m. tuometinis kolūkio pirmininkas Viktoras Gecas suprato, jog mėgstantiems šokį, dainą ir vaidybą nevarėniškiams reikia kultūros namų – ir tų metų spalio 29 dieną jie buvo atidaryti. Šventėje dalyvavęs V. Gecas prisiminė, kad kai 1962 m. atėjo dirbti į šį miestelį, aukštesnės valdžios si


ekiai buvę kiti, tačiau jam pavykę įtikinti, kad Nevarėnuose reikia statyti kultūros namus. „Supratome, kad per kultūrą galime pasiekti ir kitų rezultatų, padaryti žmones šiek tiek laimingesnius“, – kalbėjo buvęs pirmininkas ir linkėjo kultūros puoselėtojams nenustoti kurti ir sulaukti turiningo ir turtingo šimtmečio. Tylos minute pagerbtas ir kitas ūkio vadovas Rasas Gofmanas, prieš kelis dešimtmečius yrant kolūkiams išsaugojęs kultūros namų pastatą nuo privatizavimo ir griūties. Susirinkusiesiems buvo pristatyti visi Nevarėnuose veikiantys meno kolektyvai, kiekvienas jų narys apdovanotas. A. Šmukšta Nevarėnų kultūros centrui vadovauja jau 33 metus. Be jo, kultūros centre šiuo metu dirba dar 11 darbuotojų: mėgėjų meno vadovė (teatro režisierė) Alvyda Kniurienė, meno vadovas (chormeisteris) Martynas Miliauskas, mėgėjų meno vadovė (choreografė) Inga Budginienė, mėgėjų meno vadovas (kapelmeisteris) Ignas Lukošius, kultūros renginių organizatorė Erika Žiulpienė, garso ir šviesos režisierius Rimantas Gaižauskas, vairuotojas Rimantas Tenys, valytoja Jolanta Černišovienė, sezoniniai kūrikai Laima Zubavičienė, Stanislovas Butnius, Adomas Jonkus. Nevarėnų kultūros centre veikia šie meno kolektyvai: mėgėjų teatras „Žibintas“, vokalinis moterų ansamblis „Svaja“, vyrų trio, jaunių tautinių šokių kolektyvas „Žemaitukai“, jaunučių tautinių šokių kolektyvas, moterų šokių kolektyvai „BudIngos“ ir „MM‘KO“, kapela „Šmukšt“, humoro grupė „Kanapis“. Kultūros centro darbuotojus džiugina, kad nevarėniškiai gausiai lanko renginius, mielai savo laisvalaikį leidžia įvairiuose meno kolektyvuose, skina pergales konkursuose ar festivaliuose. Štai Vida Čėjauskienė šiais metais respublikiniame renginyje „Tegyvuoja teatras“ nominuota kaip „Geriausia antraplanio moters vaidmens atlikėja“, be to, yra daugelio teatrinių renginių idėjų autorė. Stanislovas Grigalauskas – plataus spektro saviveiklinio meno artistas (humoro grupių „Barboros“, „Kanapis“, mėgėjų teatro „Žibintas“, vyrų trio, kapelos „Šmukšt“ dalyvis). Asta Rimkienė – mėgėjų meno kolektyvų „Žibintas“ ir buvusio šokių kolektyvo „Asorti“ ilgametė dalyvė, renginių scenos apipavidalinimo dizainerė, spektaklių pastatymų dekoracijų dizainerė ir įgyvendintoja. Ilgamečiai saviveiklininkai: Ieva Klevienė, Eugenija Jurkienė, Aldona Šmukštienė, Stanislava Kudulienė, Stanislovas Grigalauskas, Asta Rimkienė, Dalia Juozapavičienė, Virginija Kačinskienė, Nijolė Kačinskienė. Jų gretas papildo ir nauji meno mylėtojai: Laima Šakienė, Daiva Kriščiūnienė, Ilona Bagdonienė, Irena Ivanauskienė, Regina Valatkienė, Renata Damunskienė, Adomas Jonkus, Gintaras Rimkus, Danutė Ramančauskytė, Aura Girdvainienė, Regina Lukošienė, Vida Čėjauskienė, Audronė Sabutienė, Elona Mačernienė. Kolektyvų vadovai ypač didžiuojasi Jovita ir Česlovu Čejauskais, Erika Žiulpiene, Roma Jonušiene, Evelina Diržininkiene, Alma Zubavičiūte, Kristina Ramančauskiene, Rasa Bukontiene, Dovile Didžiulyte, Viktoru Praspaliausku, Viliumi Jurkumi, Titu Girdvainiu, Sauliumi Gedrimu, mokyklinio amžiaus jaunimu ir vaikais, kurie kultūros centro kolektyvuose šoka ir vaidina. Kolektyvų narių amžius įvairus – nuo 10 iki 80 metų. Kultūros centro direktorius nuoširdžiai dėkoja už nuolatinę pagalbą renginių metu Telšių kultūros centro kolegoms: direktoriui Linui Ulkštinui, režisierėms Alinai Gintalienei ir Agnei Jakavičiūtei. Renginyje koncertavo grupė „Vairas“. „Telšių ŽINIŲ“ inf.