Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys:

•renginių, švenčių, konkursų ir festivalių organizavimas (vietos, rajono, regiono, respublikinių, tarptautinių);
•darbas su mėgėjų meno kolektyvais ir jų koncertinė veikla (vietoje, rajone, regionuose, respublikoje ir užsienyje);
•valstybinių švenčių minėjimai;
•stovyklų- plenerų organizavimas (respublikiniai, tarptautiniai);
•įvairų kultūrinių paslaugų teikimas;
•kalendorinių ir etno švenčių puoselėjimas;
•bendradarbiavimas su profesionaliais aktoriais, bei atlikėjais.
•tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais;
•kultūrinis bendradarbiavimas su respublikos kultūros centrais mainų programa.

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų  kultūros centro teikiamų paslaugų ir nuomos įkainiai