Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys:

• renginių, švenčių, konkursų ir festivalių organizavimas (vietos, rajono, regiono, respublikinių, tarptautinių);
• darbas su mėgėjų meno kolektyvais ir jų koncertinė veikla (vietoje, rajone, regionuose, respublikoje ir užsienyje);
• valstybinių švenčių minėjimai;
• stovyklų- plenerų organizavimas (respublikiniai, tarptautiniai);
• įvairų kultūrinių paslaugų teikimas;
• kalendorinių ir etno švenčių puoselėjimas;
• bendradarbiavimas su profesionaliais aktoriais, bei atlikėjais.
• tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais;
• kultūrinis bendradarbiavimas su respublikos kultūros centrais mainų programa.

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų  kultūros centro teikiamų paslaugų ir nuomos įkainiai